Nội dung quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia

Ngày hỏi:22/03/2019

Năng lượng sinh khối sử dụng để sản xuất điện bao gồm: phụ phẩm, phế thải trong sản xuất nông nghiệp, chế biến nông lâm sản và các loại cây trồng khác có thể sử dụng làm nhiên liệu cho sản xuất điện. Thế nội dung quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 3 Thông tư 29/2015/TT-BCT Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, có quy định nội dung quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia như sau:

   1. Quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia bao gồm những nội dung chính sau đây:

   a) Tổng quan về tình hình phát triển năng lượng sinh khối trên thế giới và Việt Nam: hiện trạng khai thác, cung ứng và sử dụng; các công nghệ áp dụng; xu hướng phát triển; biện pháp và chính sách hỗ trợ phát triển; thực trạng phát triển năng lượng sinh khối ở Việt Nam và các nghiên cứu về tiềm năng năng lượng sinh khối hiện có ở Việt Nam;

   b) Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của Việt Nam: hiện trạng và định hướng phát triển;

   c) Hiện trạng và quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện Việt Nam;

   d) Xác định tiềm năng năng lượng sinh khối lý thuyết, kỹ thuật và thương mại, khả năng khai thác nguồn năng lượng sinh khối của Việt Nam theo các kịch bản phát triển;

   đ) Danh mục vùng, tỉnh có tiềm năng năng lượng sinh khối lý thuyết, kỹ thuật và thương mại;

   e) Phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia;

   g) Chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế và tài chính cho phát triển điện sinh khối;

   h) Đánh giá tác động môi trường chiến lược trong hoạt động xây dựng và phát triển các dự án điện sinh khối;

   i) Các giải pháp và cơ chế chính sách;

   k) Kết luận và kiến nghị.

   2. Nội dung chi tiết của quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẽ này sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn