Nội dung và trình tự phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định đánh giá môi trường chiến lược

Ngày hỏi:20/12/2018

Tôi hiện đang làm việc tại công ty sản xuất xi măng. Tôi được biết ngành nghề của tôi phải thực hiện việc đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của pháp luật. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Nội dung và trình tự phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định đánh giá môi trường chiến lược được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung và trình tự phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Điều 29 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   - Ủy viên thư ký đọc quyết định thành lập hội đồng thẩm định, giới thiệu thành phần tham dự và báo cáo tóm tắt về quá trình xử lý hồ sơ thẩm định, cung cấp thông tin về các hoạt động của hội đồng thẩm định và cơ quan thường trực thẩm định đã thực hiện.

   - Người chủ trì phiên họp điều hành phiên họp theo thẩm quyền được quy định tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư này.

   - Chủ dự án hoặc đơn vị tư vấn được chủ dự án ủy quyền trình bày tóm tắt nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường.

   - Chủ dự án và các thành viên hội đồng thẩm định trao đổi, thảo luận về những vấn đề chưa rõ (nếu có) của hồ sơ.

   - Các ủy viên phản biện và các thành viên khác trong hội đồng thẩm định trình bày bản nhận xét.

   - Ủy viên thư ký đọc bản nhận xét của các thành viên hội đồng thẩm định vắng mặt (nếu có).

   - Các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến (nếu có).

   - Hội đồng thẩm định có thể họp riêng (do người chủ trì phiên hợp quyết định) để thống nhất nội dung kết luận của hội đồng thẩm định.

   - Người chủ trì phiên họp công bố kết luận của hội đồng thẩm định.

   - Các thành viên hội đồng thẩm định có ý kiến khác với kết luận của người chủ trì phiên họp đưa ra (nếu có).

   - Chủ dự án phát biểu (nếu có).

   - Người chủ trì phiên họp tuyên bố kết thúc phiên họp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn