Nơi nộp hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Ngày hỏi:30/11/2020

Nơi nộp hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy gồm những gì? Trích dẫn quy định mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 6 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 10/01/2021) thì cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 4 Điều này cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 12 Điều này theo một trong các hình thức sau:

   - Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền;

   - Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền (đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước);

   - Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phòng cháy và chữa cháy
  Phòng cháy chữa cháy
  Thiết bị phòng cháy chữa cháy
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn