Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bảo đảm tài chính về TNDS đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu đến cơ quan nào?

Ngày hỏi:10/09/2019

Liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải, theo quy định mới nhất Ban biên tập cho tôi hỏi cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bảo đảm tài chính về TNDS đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu đến cơ quan nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Tiểu mục 1.1. Mục 1 Phụ lục II Quyết định 1617/QĐ-BGTVT năm 2019 (Có hiệu lực từ 01/10/2019) quy định trình tự thực hiện đối với việc nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC), cụ thể như sau:

   - Chủ tàu gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu đến một trong các cơ quan sau đây: Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp thực hiện công tác đăng ký tàu biển (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký tàu biển).

   - Đối tượng được cấp Giấy chứng nhận:

   + Tàu biển Việt Nam có tổng dung tích trên 1000 GT hoạt động tuyến quốc tế;

   + Tàu biển Việt Nam có tổng dung tích trên 1000 GT hoạt động tuyến nội địa, tàu biển nước ngoài có tổng dung tích trên 1000 GT sẽ được cấp Giấy chứng nhận nếu chủ tàu có yêu cầu.

   Như vậy, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu là: Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp thực hiện công tác đăng ký tàu biển.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn