Nước thải sinh hoạt ra môi trường

Ngày hỏi:04/04/2016
Cho hỏi sở tài nguyên môi trường,hiện tại trước mặt nhà là có ổ ga thoát nước mưa của nhà nước,nhưng trước mặt nhà có mấy hộ dân muốn phá mặt đường để dẫn ống nước sinh hoạt từ nhà { ví dụ như : bồn cầu,tắm...} ra để nối với ổ ga nước mưa,như vậy là có đúng hay không,nếu không được thì sẽ báo cho ai để giải quyết?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Câu hỏi của bạn chưa trình bày rõ địa chỉ cụ thể của gia đình. Tuy nhiên, theo Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 quy định về ban hành quy định quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trước khi muốn phá dỡ mặt bằng công cộng để đấu nối nước thải ở khu vực đô thị phải có nghĩa vụ thông báo thời điểm thi công đấu nối để đơn vị thoát nước kiểm tra bảo đảm đấu nối đúng quy định và có trách nhiệm hoàn trả nguyên trạng các mặt bằng công cộng đã sử dựng để thi công. Do vậy, khi phát hiện trường hợp trên bạn thông báo về Phòng Quản lý đô thị để được giải quyết theo quy định.
   Theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc “Triển khai thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang”, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong phạm vi phục vụ của Nhà máy xử lý nước phía Nam tiến hành đấu nối nước thải sinh hoạt sau khi xử lý qua hầm tự hoại đúng quy cách được thực hiện đấu nối ngay trong quá trình thi công hệ thống cống cấp 3 thu gom nước thải. Việc đấu nối chỉ được thực hiện sau khi có thỏa thuận đấu nối của Ban quản lý dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang (nay là BQL dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa) hoặc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa, nghiêm cấm việc tự thực hiện đấu nối khi chưa có thỏa thuận đấu nối.


  Nguồn:

  Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn