Ở địa phương có cơ quan thu phí bảo vệ môi trường nước thải không?

Ngày hỏi:18/08/2021

Xin hỏi, theo quy định hiện hành thì ở địa phương cấp xã, phường thì có cơ quan nào thực hiện tổ chức thu phí bảo vệ môi trường nước thải không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 3 Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định như sau:

   Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải gồm:

   1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của các cơ sở trên địa bàn.

   2. Tổ chức cung cấp nước sạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nguồn nước sạch do mình cung cấp.

   3. Ủy ban nhân dân phường, thị trấn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tự khai thác nước để sử dụng.

   Như vậy, có thể thấy việc thu phí bảo vệ môi trường nước thải sẽ bao gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường. Đặc biệt ở địa phương vẫn có cơ quan thực hiện công việc này đó là Ủy ban nhân dân phường, thị trấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT