Phạm vi đánh giá rủi ro thiên tai trong kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh

Ngày hỏi:15/09/2021

Xin được hỏi, phạm vi đánh giá rủi ro thiên tai trong kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm a Khoản 2 Điều 7 Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNT quy định về đánh giá rủi ro thiên tai trong kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, trong đó:

   Đối với phạm vi đánh giá như sau:

   Phạm vi không gian là đánh giá rủi ro thiên tai theo đơn vị hành chính của địa phương; phạm vi thời gian là đánh giá rủi ro thiên tai trong tương lai do tác động của biến đổi khí hậu (theo kịch bản biến đổi khí hậu mới nhất được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố), chuỗi số liệu thu thập về cường độ của thiên tai và thiệt hại trong quá khứ trong vòng 05 đến 10 năm gần nhất và thống kê các thiên tai lịch sử, thiên tai lớn đã xảy ra trước đó;

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT