Phạm vi điều chỉnh việc vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám năm 2019

Ngày hỏi:04/09/2019

Được biết bộ tài nguyên môi trường mới ban hành quy định về định mức kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám, anh chị cho hỏi quy định này điều chỉnh những vấn đề nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 1.1 Phần I Thông tư 12/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 20/9/2019 quy định phạm vi điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám (sau đây gọi tắt là Định mức KT-KT) áp dụng cho các bước công việc (các nguyên công công việc vận hành 01 trạm thu dữ liệu viễn thám) sau:

   - Công tác chuẩn bị trước khi thu nhận.

   - Thu nhận và xử lý tín hiệu vệ tinh.

   - Đánh giá chất lượng ảnh viễn thám.

   - Đánh giá độ che phủ mây.

   - Cập nhật danh mục dữ liệu ảnh viễn thám.

   - Sao lưu dữ liệu viễn thám mức 0.

   - Theo dõi và đánh giá đơn hàng chụp ảnh viễn thám.

   - Báo cáo kết quả thu ảnh viễn thám.

   - Xử lý dữ liệu viễn thám từ mức 0 lên các mức cơ bản (theo Thông tư quy định hiện hành).

   - Vận hành trạm thu theo chế độ khẩn cấp.

   - Phối hợp vận hành giữa trạm thu dữ liệu viễn thám và trạm điều khiển vệ tinh viễn thám.

   - Xử lý sự cố kỹ thuật.

   - Bảo trì hệ thống trạm thu dữ liệu viễn thám.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn