Phân định, phân loại chất thải nguy hại được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:10/06/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc xử lý chất thải nguy hại. Ban biên tập cho tôi hỏi: Phân định, phân loại chất thải nguy hại được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân định, phân loại chất thải nguy hại được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Phân định, phân loại chất thải nguy hại được quy định tại Điều 6 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   - Việc phân định CTNH thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường (sau đây viết tắt là QCKTMT) về ngưỡng CTNH.

   - CTNH phải được chủ nguồn thải phân loại bắt đầu từ các thời điểm:

   + Khi đưa vào khu vực lưu giữ CTNH tại cơ sở phát sinh CTNH;

   + Khi chuyển giao CTNH đi xử lý bên ngoài cơ sở mà không đưa vào khu vực lưu giữ CTNH tại cơ sở phát sinh CTNH.

   - Trường hợp CTNH được đưa vào tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng tại cơ sở sau khi phát sinh thì dựa vào công nghệ, kỹ thuật hiện có, chủ nguồn thải CTNH được lựa chọn phân loại hoặc không phân loại.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn