Phân định, phân loại và đăng ký quản lý bùn thải phát sinh trong hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày hỏi:30/09/2016

Phân định, phân loại và đăng ký quản lý bùn thải phát sinh trong hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào? Bạn đọc Nguyễn Hương Lê, địa chỉ mail nguyen****@gmail.com hỏi: Tôi hiện đang sống tại Tp.HCM và làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Gần đây tôi nghe nói rất nhiều về vấn đề quản lý bùn thải phát sinh trong hoạt động xây dựng. Cho tôi hỏi: Phân định, phân loại và đăng ký quản lý bùn thải phát sinh trong hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới phân định, phân loại và đăng ký quản lý bùn thải phát sinh trong hoạt động xây dựng được quy định tại Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Có hiệu lực từ ngày 19/09/2015), theo đó:

   Đối với khối lượng bùn đất phát sinh trong hoạt động xây dựng thì chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm trong việc phân định, phân loại để xác định tính chất, thành phần của bùn đất. Khối lượng bùn đất phát sinh này phải được chủ đầu tư thông báo bằng văn bản chậm nhất là ba (03) tháng trước thời điểm phát sinh đến cơ quan chức năng theo quy định sau:

   a) Bùn đất phát sinh từ các dự án cải thiện vệ sinh môi trường Thành phố, các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp quy mô lớn, các công trình hạ tầng kỹ thuật và giao thông đô thị của Thành phố: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn xác định tính chất thành phần và phương án xử lý khối lượng bùn đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Quy định này.

   b) Bùn đất phát sinh từ hoạt động xây dựng, cải tạo riêng lẻ, các công trình xây dựng dân dụng do Ủy ban nhân dân quận - huyện cấp phép xây dựng: Ủy ban nhân dân quận - huyện nơi phát sinh bùn đất chủ trì, hướng dẫn xác định tính chất thành phần và phương án xử lý khối lượng bùn đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Quy định này.

   (Khoản 2 Điều 4, Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Tp.HCM)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề: Phân định, phân loại và đăng ký quản lý bùn thải phát sinh trong hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, được quy định tại Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quản lý bùn thải
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn