Phân loại cấu kiện xây dựng dựa trên tính nguy hiểm cháy

Ngày hỏi:24/12/2021

Phân loại cấu kiện xây dựng dựa trên tính nguy hiểm cháy được quy định như thế nào? Tôi cần tìm hiểu quy định như trên để phục vụ công việc. Mong được anh chị giải đáp thắc mắc.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2.3.3 Tiểu mục 2.3 Mục 2 QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình ban hành kèm theo Thông tư 02/2021/TT-BXD như sau:

   Theo tính nguy hiểm cháy, cấu kiện xây dựng được phân thành 4 cấp:

   - K0 (không nguy hiểm cháy).

   - K1 (ít nguy hiểm cháy).

   - K2 (nguy hiểm cháy vừa phải).

   - K3 (nguy hiểm cháy).

   CHÚ THÍCH 1: Cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng được xác định bằng thử nghiệm theo tiêu chuẩn Quốc gia hiện hành hoặc tương đương.

   CHÚ THÍCH 2: Cho phép xác định cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện mà không cần thử nghiệm như sau:

   - Xếp vào cấp K0, nếu cấu kiện được chế tạo chỉ từ vật liệu không cháy.

   - Xếp vào cấp K1, nếu bề mặt ngoài của cấu kiện được cấu tạo từ vật liệu có đồng thời các chỉ tiêu kỹ thuật về cháy không nguy hiểm hơn Ch1, BC1, SK1.

   - Xếp vào cấp K2, nếu bề mặt ngoài của cấu kiện được cấu tạo từ vật liệu có đồng thời các chỉ tiêu kỹ thuật về cháy không nguy hiểm hơn Ch2, BC2, SK2.

   - Xếp vào cấp K3, nếu bề mặt ngoài của cấu kiện được cấu tạo chỉ từ các vật liệu có một trong các chỉ tiêu kỹ thuật về cháy là Ch3, BC3, SK3.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề phân loại cấu kiện xây dựng dựa trên tính nguy hiểm cháy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình ban hành kèm theo Thông tư 02/2021/TT-BXD. Để tìm hiểu các vấn đề khác liên quan bạn có thể tham khảo các quy định khác của Thông tư này hoặc các văn bản khác có liên quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  An toàn cháy nổ
  Xe chữa cháy
  Phòng cháy chữa cháy
  Phòng cháy và chữa cháy
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn