Phát sinh thêm mã chất thải nguy hại có phải đăng ký lại sổ đăng ký chủ nguồn thải?

Ngày hỏi:01/07/2020

Đầu năm 2020, công ty của tôi có phát sinh thêm mã chất thải nguy hại cần thuê xử lý. Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị chuyên xử lý chất thải nguy hại. Khi phát sinh thêm mã chất thải nguy hại vậy thì có phải làm thủ tục đăng ký lại sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH không? Nếu không cần đăng ký lại thì phải làm gì?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phát sinh thêm mã chất thải nguy hại có phải đăng ký lại sổ đăng ký chủ nguồn thải?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1 Điều 15 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quy định: Chủ nguồn thải CTNH quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 38/2015/NĐ-CP phải đăng ký để được cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

   Khoản 2 Điều 6 Nghị định 38/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

   Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này chỉ thực hiện một lần (không gia hạn, điều chỉnh) khi bắt đầu có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại. Sổ đăng ký chỉ cấp lại trong trường hợp có thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại; thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở. Sau khi được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, thông tin về chất thải được cập nhật bằng báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ.

   => Theo quy định này thì Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại được cấp lại trong trường hợp:

   - Thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại;

   - Thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở.

   Như vậy trường hợp của công ty bạn có phát sinh thêm mã chất thải nguy hại thì không phải đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải.

   Khi công ty phát sinh chất thải nguy hại mới và ký hợp đồng xử lý thì phải cập nhật trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ của công ty.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn