Phát tờ rơi có được xem là hình thức trong tuyên truyền bảo vệ, kiểm dịch thực vật không?

Ngày hỏi:10/11/2020

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì phát tờ rơi có được xem là hình thức trong tuyên truyền bảo vệ, kiểm dịch thực vật hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2b Điều 6 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013 quy định như sau:

   - Việc thông tin và tuyên truyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật được thực hiện bằng hình thức sau đây:

   + Thông qua cổng thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng;

   + Xây dựng các tài liệu chuyên đề, tạp chí, tờ rơi.

   Như vậy, việc phát tờ rơi vẫn xem là một hình thức trong việc thông tin và tuyên truyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn