Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 về biến đổi khí hậu

Ngày hỏi:26/04/2018

 Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 về biến đổi khí hậu được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Hoàng Liên, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Thanh Hóa. Ban biên tập cho tôi hỏi: Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 về biến đổi khí hậu được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến Ban biên tập.          

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 về biến đổi khí hậu
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Công văn 3557/VPCP-NN năm 2018 về báo cáo kết quả công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 07/BC-BTNMT ngày 12 tháng 02 năm 2018), ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn số 984/BTP-PLDSKT ngày 26 tháng 3 năm 2018), Xây dựng (Công văn số 581/BXD-KHCN ngày 22 tháng 3 năm 2018), Giao thông vận tải (Công văn số 2626/BGTVT-MT ngày 16 tháng 3 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1594/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2018), Ngoại giao (Công văn số 792/BNG-TCQL ngày 12 tháng 3 năm 2018), Khoa học và Công nghệ (Công văn số 615/BKHCN-XNT ngày 15 tháng 3 năm 2018), Tài chính (Công văn số 2934/BTC-ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2018), Công Thương (Công văn số 2049/BCT-TKNL ngày 19 tháng 3 năm 2018), Y tế (Công văn số 1373/BYT-MT ngày 14 tháng 3 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 2188/BNN-KHCN ngày 19 tháng 3 năm 2018), Quốc phòng (Công văn số 2578/BQP-VP ngày 14 tháng 3 năm 2018) về báo cáo kết quả công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

   1. Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu và Cơ quan thường trực của Ủy ban tiếp thu ý kiến của các cơ quan tại các văn bản nêu trên, tổng hợp, phản ánh đầy đủ các hoạt động đã được giao, triển khai thực hiện trong năm 2017; chủ động chủ trì xây dựng kế hoạch hành động chi tiết với lộ trình thời gian xác định để giải quyết dứt điểm những bất cập, hạn chế đã tồn tại nhiều năm như nêu tại Báo cáo theo đúng thẩm quyền, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012; đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi đối với những nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

   2. Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu khẩn trương tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 bảo đảm kịp thời triển khai các nhiệm vụ đúng kế hoạch.

   Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 về biến đổi khí hậu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Công văn 3557/VPCP-NN năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn