Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường

Ngày hỏi:15/08/2017

Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên Minh Khánh, hiện tại là sinh viên năm nhất ĐH Tài nguyên - Môi trường. Trong quá trình làm báo cáo, có một số vấn đề em chưa rõ lắm, cụ thể xin anh/chị Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (khanh***@hotmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường được quy định tại Điều 4 Phần I Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BTNMT như sau:

   - Định mức lao động xây dựng theo phương pháp tổng hợp (phương pháp phân tích và tổng hợp kinh nghiệm, phương pháp thống kê và phương pháp ước lượng, so sánh).

   - Định mức dụng cụ, thiết bị tính bằng tổng các mức dụng cụ, thiết bị của các nguyên công công nghệ sản xuất sản phẩm với điều kiện: chỉ thể hiện các dụng cụ, thiết bị chính, quan trọng hoặc có giá trị lớn; số còn lại tính bằng phần trăm (%) theo các dụng cụ, thiết bị chính đã thể hiện.

   - Định mức vật liệu tính bằng tổng các mức vật liệu của các nguyên công công nghệ sản xuất sản phẩm với điều kiện: chỉ thể hiện các vật liệu chính, quan trọng hoặc có giá trị lớn; số còn lại tính bằng phần trăm (%) theo các vật liệu chính đã thể hiện.

   - Định mức cho công tác lập báo cáo hiện trạng môi trường được xây dựng theo quy định tại Phần II của Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường này (sau đây gọi tắt là quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật).

   Trên đây là nội dung quy định về phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 02/2017/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Báo cáo hiện trạng
  Tác động môi trường
  Tài nguyên môi trường
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn