Phương pháp xây dựng định mức vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám năm 2019

Ngày hỏi:04/09/2019

Cho tôi hỏi việc xây dựng định mức vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám vào những tháng cuối năm sẽ thực hiện theo phương pháp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 1.4 Phần I Thông tư 12/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 20/9/2019 quy định phương pháp xây dựng định mức vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám bao gồm:

   Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bằng phương pháp tổng hợp (phương pháp thống kê, kinh nghiệm và ước lượng so sánh) và phương pháp phân tích, tính toán.

   + Nhóm phương pháp tổng hợp gồm có :

   - Phương pháp thống kê.

   - Phương pháp kinh nghiệm.

   - Phương pháp dân chủ bình nghị.

   - Phương pháp đấu thầu mức.

   - Phương pháp thống kê - kinh nghiệm.

   + Nhóm phương pháp phân tích gồm có:

   - Phương pháp phân tích tính toán.

   - Phương pháp phân tích - khảo sát.

   - Phương pháp so sánh điển hình.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn