Quản lý chất lượng môi trường đất

Ngày hỏi:14/04/2015
Quy định như thế nào về quản lý chất lượng môi trường đất

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tư vấn như sau:

  • - Chất lượng môi trường đất phải được điều tra, đánh giá, phân loại, quản lý và công khai thông tin đối với tổ chức, cá nhân có liên quan.

   - Việc phát thải chất thải vào môi trường đất không được vượt quá khả năng tiếp nhận của môi trường đất.

   - Vùng đất có nguy cơ suy thoái phải được khoanh vùng, theo dõi và giám sát.

   - Vùng đất bị suy thoái phải được cải tạo, phục hồi.

   - Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm tổ chức điều tra, đánh giá và công khai thông tin về chất lượng môi trường đất.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn