Quản lý chất thải rắn thông thường trong quy hoạch bảo vệ môi trường

Ngày hỏi:11/01/2019

Quản lý chất thải nói chung và quản lý chất thải rắn thông thường nói riêng đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững - sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Liên quan đến vấn đề này, Ban biên tập cho tôi hỏi việc quản lý chất thải rắn thông thường trong quy hoạch bảo vệ môi trường được quy định cụ thể ra sao? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập trong thời gian sớm nhất, chân thành cảm ơn rất nhiều

Hiền Vy (vy***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 11 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 thì:

   Quản lý chất thải rắn thông thường là một nội dung của quy hoạch bảo vệ môi trường và thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về bảo vệ môi trường.

   Trên đây là nội dung quy định về việc quản lý chất thải rắn thông thường trong quy hoạch bảo vệ môi trường. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn