Quản lý và xử lý nước thải của tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước dưới 5 m3/ngày.đêm và các hộ gia đình

Ngày hỏi:07/11/2016

Hiện nay việc các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước dưới 5 m3/ngày.đêm hay các hộ gia đình tự thấm vào lòng đất thì việc quản lý và xử lý nước thế nào nếu việc đưa nước thải sau xử lý vào lòng đất là hành vi bị nghiêm cấm. thanhminh***@yahoo.com

  Nội dung này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

  • Việc đưa nước thải, kể cả nước thải đã qua xử lý là nguy cơ lớn gây ô nhiễm các nguồn nước. Chính vì vây, đây là một trong những hành vi mà Luật Tài nguyên nước 2012 nghiêm cấm.

   Việc xử lý nước thải sinh hoạt thuộc trách nhiệm chung của nhà nước. Để triển khai thực hiên các quy định này của Luật, các địa phương cần có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý, tiêu dẫn nước thải sinh hoạt cho cả khu vực đô thị, nông thôn.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn