Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:21/11/2016

Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến lĩnh vực môi trường. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc: việc quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Trần Tuấn Liên (email: lien***@gmail.com, sdt: 098364****).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải đã được quy định cụ thể tại Điều 22 Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

   Theo đó, việc quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải được quy định như sau:

   1. Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải bao gồm các nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm, tuyến cống áp lực, công trình đầu mối, điểm đấu nối, tuyến cống thu gom, chuyển tải đến nhà máy xử lý nước thải, các điểm xả... phải tuân thủ các quy trình quản lý, vận hành đã được phê duyệt.

   2. Nội dung quản lý, vận hành thoát nước thải bao gồm:

   a) Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đầu mối, công trình trên mạng lưới thoát nước; độ kín, lắng cặn tại các điểm đấu nối, hố ga và tuyến cống nhằm bảo đảm khả năng hoạt động liên tục của hệ thống, đề xuất các biện pháp thay thế, sửa chữa, nạo vét, bảo trì và kế hoạch phát triển hệ thống thoátnước;

   b) Định kỳ thực hiện quan trắc chất lượng nước thải trong hệ thống thoát nước phù hợp với pháp luật về bảo vệ môi trường;

   c) Thiết lập quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật quản lý, vận hành theo quy định;

   d) Đề xuất các phương án phát triển hệ thống thoát nước thải theo lưu vực.

   3. Trong trường hợp hệ thống thoát nước là hệ thống thoát nước chung thì việc quản lý hệ thống thoátnước được thực hiện như quy định tại Điều 20 và Khoản 1 Điều này.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn