Quy định bắt buộc khi tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng tập trung

Ngày hỏi:22/09/2017

Hoạt động tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng tập trung được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Võ Văn Khanh. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý rừng sản xuất. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho tôi. Cho tôi hỏi, hoạt động tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng tập trung được thực hiện ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Võ Văn Khanh (vokhanh*****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo quy định tại Điều 18 Quy chế quản lý rừng sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ thì hoạt động tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng tập trung được quy định như sau:

  - Đối tượng tận dụng, tận thu: Gỗ rừng trồng tập trung của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng hoặc thực hiện các biện pháp lâm sinh, nghiên cứu khoa học hoặc cây gỗ bị khô mục, đổ gãy, bị chết, bị cháy, gỗ cháy, cành, ngọn, rễ gỗ, các lóng, khúc, bìa bắp gỗ còn nằm trong rừng sản xuất là rừng trồng.

  - Việc tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng do chủ rừng tự quyết định. Trường hợp chủ rừng có yêu cầu xác nhận nguồn gốc lâm sản, trước khi tận dụng, tận thu gỗ chủ rừng lập Bảng kê lâm sản (theo Mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 49/2016/QĐ-TTg), gửi bảng kê lâm sản đến cơ quan có thẩm quyền để theo dõi, giám sát quá trình tận dụng, tận thu và xác nhận nguồn gốc lâm sản khi lưu thông, tiêu thụ theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 2 Điều 13 Quy chế quản lý rừng sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg.

  - Chủ rừng tự tổ chức tận dụng, tận thu gỗ; tự đo đếm, tính toán khối lượng, lập bảng kê gỗ và lâm sản tận dụng, tận thu,

  Trên đây là nội dung tư vấn về hoạt động tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng tập trung. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn