Quy định chi tiết các bước thực hiện xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường

Ngày hỏi:09/03/2020

Tôi là Mai. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp HCM. Tôi muốn biết về quy trình chi tiết các bước thực hiện khi xây dựng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường? Nhờ ban cố vấn tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 20/2019/TT-BTNMT có quy định chi tiết các bước thực hiện xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường, cụ thể như sau:

   Xác định yêu cầu:

   a) Các bước thực hiện

   Thu thập các quy trình nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị sử dụng hệ thống.

   - Thu thập thông tin về cơ cấu tổ chức của đơn vị.

   - Mô hình hóa chi tiết các quy trình, nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị bằng ngôn ngữ UML.

   Xác định các yêu cầu chức năng

   - Xác định tên và mô tả từng chức năng.

   - Xác định người sử dụng chức năng.

   - Xác định các thông tin cần cập nhật, quản lý.

   - Đưa ra hình vẽ minh họa giao diện (nếu có). Đặc tả dữ liệu

   - Xác định hiện trạng dữ liệu hiện có.

   - Đưa ra các yêu cầu quản lý dữ liệu.

   Xác định các yêu cầu khác

   - Xác định yêu cầu về tính sử dụng.

   - Xác định yêu cầu về tính ổn định.

   - Xác định yêu cầu về tốc độ xử lý.

   - Xác định yêu cầu về tính hỗ trợ.

   - Xác định yêu cầu về công nghệ và các ràng buộc.

   - Xác định các yêu cầu về giao tiếp.

   - Xác định các yêu cầu khác (nếu có).

   - Xác định các yêu cầu về giao tiếp.

   - Xác định các yêu cầu khác (nếu có).

   b) Sản phẩm

   Tài liệu yêu cầu người dùng (URD - User Requirements Document - theo Mẫu XD.01).

   Ban biên tập phản hồi.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn