Quy định cho phép giảm khoảng cách an toàn đối với kho dầu khí trên đất liền

Ngày hỏi:24/08/2019

Liên quan đến về khoảng cách an toàn đối với kho dầu khí. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì quy định cho phép giảm khoảng cách an toàn đối với kho dầu khí trên đất liền là như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định cho phép giảm khoảng cách an toàn đối với kho dầu khí trên đất liền quy định tại Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền, cụ thể như sau:

   Bảng 1. Quy định cho phép giảm khoảng cách an toàn đi với kho

   Giải pháp kỹ thuật tăng cường

   Khoảng cách được phép giảm tương ứng

   Xuất nhập kín và thu hồi hơi cho các giàn xuất nhập

   20%

   Lắp đặt mái phao cho các bồn chứa có nhiệt độ chớp cháy bằng hoặc thấp hơn 230C

   20%

   Hệ thống thu hồi và xử lý nước thải đảm bảo giảm trên 30% so với quy định

   10%

   Hào chống lan tràn dầu và chống cháy lan

   20%

   Sơn phản nhiệt thành bể

   5%

   Thiết bị đo mức tự động

   10%

   Hệ thống báo lửa tự động, camera quan sát có người trực 24/24

   10%

   Hệ thống chữa cháy tự động

   20%

   Ghi chú:

   Khi áp dụng một hoặc nhiều giải pháp kỹ thuật tăng cường khoảng cách tối đa được giảm không được vượt quá 50% và khoảng cách tối thiểu không nhỏ hơn 10 m.

   Đối với những trường hợp kỹ thuật tăng cường khác không quy định theo bảng này, hệ số giảm khoảng cách sẽ được phân tích và đề xuất theo phương pháp đánh giá định lượng rủi ro.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn