Quy định chung về bảo vệ môi trường biển và hải đảo được quy định thế nào?

Ngày hỏi:06/10/2016

Quy định chung về bảo vệ môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Gần đây có rất nhiều thông tin liên quan tới việc ô nhiễm môi trường biển. Vậy ban biên tập tư vấn giúp tôi những quy định chung về bảo vệ môi trường biển và hải đảo? Văn bản nào quy định điều đó? Tôi xin chân thành cám ơn tư vấn của Ban biên tập!

Minh Anh (Đà Nẵng)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định chung về bảo vệ môi trường biển và hải đảo được quy định tại Điều 49 Luật bảo vệ môi trường 2014 như sau:

   - Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh liên quan đến biển và hải đảo phải có nội dung về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

   - Nguồn phát thải từ đất liền, hải đảo và các hoạt động trên biển phải được kiểm soát, ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý theo quy định của pháp luật.

   - Việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên biển và hải đảo phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cứu hộ, cứu nạn và tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

   - Tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển và hải đảo phải chủ động ứng phó sự cố môi trường và có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan khác trong ứng phó sự cố môi trường trên biển và hải đảo.

   - Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khai thác nguồn lợi từ biển, hải đảo, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng ngập mặn, khu di sản tự nhiên và hải đảo phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch bảo vệ môi trường.

   Trên đây là quy định về quy định chung về bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật bảo vệ môi trường 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn