Quy định chung về bảo vệ môi trường nước sông

Ngày hỏi:14/04/2015
Quy định như thế nào về bảo vệ môi trường nước sông?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tư vấn như sau:

  • - Bảo vệ môi trường nước sông là một trong những nội dung cơ bản của quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng nước sông.

   - Nguồn thải vào lưu vực sông phải được quản lý phù hợp với sức chịu tải của sông.

   - Chất lượng nước sông, trầm tích phải được theo dõi, đánh giá.

   - Bảo vệ môi trường lưu vực sông phải gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác và sử dụng nguồn nước sông.

   - Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý chất thải trước khi xả thải vào lưu vực sông theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn