Quy định khai thác thủy sản ven bờ

Ngày hỏi:16/10/2014

Hoạt động khai thác thủy sản ven bờ được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Báo Nông nghiệp Việt nam tư vấn như sau:

  • Theo Điều 13, Luật Thủy sản năm 2003, hoạt động khai thác thủy sản ven bờ được quy định như sau: 1. Nhà nước có chính sách tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp trong hoạt động khai thác thuỷ sản ở vùng biển ven bờ và cơ cấu nghề nghiệp giữa các nghề khai thác, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản, nghề nông, nghề rừng, nghề dịch vụ. 2. Tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản ven bờ khi chuyển đổi sang khai thác thuỷ sản xa bờ, nuôi trồng thuỷ sản thì được hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ vốn, giao đất, mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản theo chính sách của Nhà nước. 3. Tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản ven bờ phải có phương tiện cứu sinh, phương tiện theo dõi dự báo thời tiết; tuân theo các quy định của pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa và pháp luật về hàng hải. Hỏi: Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản có những quyền gì? Trả lời: Theo quy định tại Điều 20, Luật Thủy sản năm 2003, tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản có các quyền sau: 1. Khai thác thuỷ sản theo nội dung ghi trong giấy phép khai thác thuỷ sản. 2. Được cơ quan chuyên môn thông báo kịp thời về tình hình diễn biến thời tiết; được thông báo về nguồn lợi thuỷ sản, thông tin về hoạt động thuỷ sản, thị trường thuỷ sản và hướng dẫn về kỹ thuật khai thác thuỷ sản. 3. Được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp do thành quả lao động và kết quả đầu tư trong khai thác thuỷ sản. 4. Có các quyền khác theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn