Quy định về các cơ quan cung cấp và được cung cấp tin dự báo, cảnh báo thiên tai

Ngày hỏi:19/03/2020

Chị Ngọc có gửi nội dung cần ban biên tập hỗ trợ như sau: Liên quan đến thiên tai, chuyên viên cho tôi hỏi: Các cơ quan nào cung cấp và sẽ được cung cấp tin dự báo, cảnh báo thiên tai? Mong sớm nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Phụ lục V Quyết định 03/2020/QĐ-TTg có quy định về danh sách cơ quan cung cấp và được cung cấp tin dự báo, cảnh báo thiên tai, như sau:

   TT

   Cơ quan được cung cấp tin dự báo, cảnh báo thiên tai

   Cơ quan cung cấp tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng, thủy văn, hải văn

   Cơ quan cung cấp tin động đất, cảnh báo sóng thần

   1

   Văn phòng Trung ương Đảng

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   2

   Văn phòng Chính phủ

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   3

   Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   4

   Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   5

   Bộ Quốc phòng

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   6

   Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   7

   Bộ Công Thương

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   8

   Bộ Giao thông vận tải

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   9

   Bộ Thông tin và Truyền thông

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   10

   Bộ Tài nguyên và Môi trường

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   11

   Bộ Khoa học và Công nghệ

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   12

   Bộ Công an

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   13

   Đài Tiếng nói Việt Nam

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   14

   Đài Truyền hình Việt Nam

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   15

   Thông tấn xã Việt Nam

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   16

   Báo Nhân dân

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   17

   Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   18

   Công ty TNHH MTV thông tin điện tử hàng hải Việt Nam

   Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

   Viện Vật lý địa cầu

   19

   Văn phòng tỉnh ủy

   Đài Khí tượng Thủy văn khu vực

   Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh

   20

   Văn phòng UBND tỉnh

   Đài Khí tượng Thủy văn khu vực

   Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh

   21

   Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

   Đài Khí tượng Thủy văn khu vực

   Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh

   22

   Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

   Đài Khí tượng Thủy văn khu vực

   Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh

   23

   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

   Đài Khí tượng Thủy văn khu vực

   Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh

   24

   Báo hàng ngày của tỉnh

   Đài Khí tượng Thủy văn khu vực

   Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh

   25

   Các cơ quan khác

   Theo đề nghị với các cơ quan thuộc Tổng cục KTTV, Bộ Tài nguyên và Môi trường

   Theo đề nghị với Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

   Ban biên tập phản hồi.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phòng chống thiên tai
  Thiên tai
  Ứng phó thiên tai
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn