Quy định về đánh giá triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:03/12/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới được Bộ TNMT ban hành thì việc đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 6 Mục 2 Phụ lục 3.1 Quyết định 2899/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định việc đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

   TT

   Tiêu chí

   Tình trạng

   Điểm

   Điểm tối đa

   6

   Triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở

   6.1

   Tỷ lệ máy trạm cài đặt phần mềm văn phòng mã nguồn mở (OpenOffice, LibreOffice)

   Điểm = (Tổng số máy trạm cài đặt phần mềm văn phòng mã nguồn mở/ Tổng số máy tính trong toàn cơ quan) x điểm tối đa

   3

   6.2

   Tỷ lệ máy trạm cài đặt phần mềm thư điện tử Mozilla ThunderBird

   Điểm = (Tổng số máy trạm cài đặt phần mềm thư điện tử Mozilla ThunderBird/ Tổng số máy tính trong toàn cơ quan) x điểm tối đa

   3

   6.3

   Tỷ lệ máy trạm cài đặt phần mềm trình duyệt Web (Mozilla FireFox, Chromium, ..)

   Điểm = (Tổng số máy trạm cài đặt trình duyệt Web (Mozilla FireFox, Chromium, ..)/ Tổng số máy tính trong toàn cơ quan) x điểm tối đa

   3

   6.4

   Tỷ lệ máy trạm cài đặt phần mềm bộ gõ tiếng Việt (Unikey, Bogo, ..)

   Điểm = (Tổng số máy trạm cài đặt phần mềm bộ gõ tiếng Việt (Unikey, Bogo, ..) / Tổng số máy tính trong toàn cơ quan) x điểm tối đa

   3

   6.5

   Tỷ lệ máy trạm cài đặt hệ điều hành (Ubuntu, Fedora, ..)

   Điểm chấm = (Tổng số máy trạm cài đặt hệ điều hành (Ubuntu, Fedora, ..) / Tổng số máy tính trong toàn cơ quan) x điểm tối đa

   3

   6.6

   Tỷ lệ máy chủ cài đặt hệ điều hành (CentOS, Debian)

   Điểm chấm = (Tổng số máy chủ cài đặt hệ điều hành (CentOS, Debian) / Tổng số máy toàn cơ quan) x điểm tối đa

   3

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn