Quy định về đánh giá việc cung cấp thông tin chương trình nghiên cứu ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:06/12/2019

Được biết mới có quy định về đánh giá mức độ ứng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường, cho tôi hỏi theo quy định này thì việc đánh giá cung cấp thông tin chương trình nghiên cứu được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2 Mục 3 Phụ lục 3.1 Quyết định 2899/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp các mục thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học và thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

   TT

   Tiêu chí

   Tình trạng

   Điểm

   Điểm tối đa

   2

   Cung cấp các mục thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học và thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

   2.1

   Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học được đưa lên Trang/Cổng Thông tin điện tử

   2.1.1

   Danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: mã số, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện

   Cung cấp

   Điểm tối đa

   2

   Không cung cấp

   0 điểm

   2.1.2

   Kết quả các chương trình, đề tài sau khi đã được hội đồng nghiệm thu khoa học thông qua bao gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai áp dụng của chương trình, đề tài

   Cung cấp

   Điểm tối đa

   2

   Không cung cấp

   0 điểm

   2.2

   Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

   2.2.1

   Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đã triển khai, các dự án đã hoàn tất

   Cung cấp

   Điểm tối đa

   2

   Không cung cấp

   0 điểm

   2.2.2

   Mỗi dự án cần có các thông tin gồm: tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án

   Cung cấp

   Điểm tối đa

   2

   Không cung cấp

   0 điểm

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn