Quy định về đánh giá việc cung cấp thông tin trên cổng thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:06/12/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc đánh giá mức độ cung cấp thông tin trên cổng thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định về đánh giá việc cung cấp thông tin trên cổng thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Tiết 1 Mục 3 Phụ lục 3.1 Quyết định 2899/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp thông tin trên Trang/Cổng Thông tin điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

   TT

   Tiêu chí

   Tình trạng

   Điểm

   Điểm tối đa

   1

   Cung cấp thông tin trên Trang/Cổng Thông tin điện tử

   Kiểm tra trực tiếp và cho điểm đối với các mục thông tin cung cấp theo quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan

   1.1

   Tin tức, sự kiện

   Cung cấp

   Điểm tối đa

   2

   Không cung cấp

   0 điểm

   1.2

   Thông tin chỉ đạo, điều hành

   1.2.1

   Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan

   Cung cấp

   Điểm tối đa

   2

   Không cung cấp

   0 điểm

   1.2.2

   Ý kiến xử lý phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức cá nhân

   Cung cấp

   Điểm tối đa

   2

   Không cung cấp

   0 điểm

   1.2.3

   Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan

   Cung cấp

   Điểm tối đa

   2

   Không cung cấp

   0 điểm

   1.2.4

   Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan

   Cung cấp

   Điểm tối đa

   2

   Không cung cấp

   0 điểm

   1.3

   Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

   1.3.1

   Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật nói chung

   Cung cấp

   Điểm tối đa

   2

   Không cung cấp

   0 điểm

   1.3.2

   Chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan

   Cung cấp

   Điểm tối đa

   2

   Không cung cấp

   0 điểm

   1.4

   Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước

   Cung cấp

   Điểm tối đa

   2

   Không cung cấp

   0 điểm

   1.5

   Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan

   Cung cấp

   Điểm tối đa

   2

   Không cung cấp

   0 điểm

   1.6

   Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

   1.6.1

   Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến

   Cung cấp

   Điểm tối đa

   2

   Không cung cấp

   0 điểm

   1.6.2

   Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

   Cung cấp

   Điểm tối đa

   2

   Không cung cấp

   0 điểm

   1.7

   Thông tin báo cáo thống kê

   Cung cấp

   Điểm tối đa

   2

   Không cung cấp

   0 điểm

   1.8

   Thông tin tiếng nước ngoài

   Cung cấp

   Điểm tối đa

   2

   Không cung cấp

   0 điểm

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn