Quy định về hỗ trợ trồng cây phân tán

Ngày hỏi:29/06/2009

Chúng tôi được Ban quản lý rừng giao đất, giao rừng để trồng rừng, trong đó có diện tích rừng trồng cây phân tán đến năm 2015. Trước khi ký hợp đồng và phổ biến chính sách chung thì Nhà nước có hỗ trợ cho các hộ gia đình trồng cây phân tán nhưng thực tế việc hỗ trợ này trên cùng địa bàn lại khác nhau. Do đó chúng tôi rất muốn biết nguyên tắc chung về việc hỗ trợ này được quy định cụ thể như thế nào, hỗ trợ 1 đợt hay chia làm nhiều đợt?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Thực hiện Quyết định 147 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất trong giai đoạn 2007 - 2015 và Thông tư số 02 ngày 23/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định 147 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định tại các văn bản trên thì việc hỗ trợ phải dựa trên nguyên tắc: + Ban quản lý dự án huyện phối hợp với UBND xã và thôn, các tổ chức có đất trồng cây phân tán trên địa bàn vùng dự án; tổ chức cho các đối tượng tham gia đăng ký trồng cây phân tán, xác định rõ vị trí, địa điểm, trồng, thời gian trồng, loài cây trồng. + Mỗi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chỉ được hỗ trợ một lần trong cả giai đoạn thực hiện từ nay đến năm 2015. + Hộ gia đình trồng cây phân tán trên bờ lô, khoảnh ở nương rẫy kết hợp bảo vệ cây nông nghiệp; cây phân tán cho các tổ chức có đất cụ thể (trường học, bệnh xá...) trồng và hưởng lợi, hỗ trợ không quá 200 cây phân tán trên 1 ha đất hiện có. Mức cụ thể do UBND huyện quyết định. + Đối với cây phân tán trồng trên đất công cộng (đường giao thông, bờ mương), UBND xã có thể giao cho Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hợp tác xã, Hội Nông dân, cộng đồng đứng ra hưởng lợi. Khi có quy hoạch được duyệt, Ban quản lý dự án cấp huyện thông báo cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký để chuẩn bị giống. Kế hoạch phải được công khai tại UBND và thông báo đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Phương thức hỗ trợ được thực hiện dưới hai hình thức: Hỗ trợ sau đầu tư (khi cây trồng được 16 đến 18 tháng tuổi và đạt tiêu chuẩn nghiệm thu) được thanh toán hỗ trợ 100% giá giống, theo mức 1,5 triệu đồng/ 1500 cây; Hỗ trợ trước đầu tư, được mua với giá ưu đãi bằng 20% giá cây giống thực tế của tỉnh; 80% còn lại được sử dụng bằng nguồn ngân sách thuộc hạng mục cây trồng phân tán. Ông căn cứ vào những quy định trên để xem việc hỗ trợ của Nhà nước đối với gia đình và các hộ nông dân khác có đúng quy định không, nếu chưa đúng thì đề nghị Ban quản lý dự án trồng rừng xem xét giải quyết.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn