Quy định về lập thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc bản đồ địa chính

Ngày hỏi:16/01/2017

Quy định về lập thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc bản đồ địa chính. Đo đạc và bản đồ là lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật sử dụng các thiết bị, phương pháp để thu nhận, xử lý thông tin nhằm xác định các đặc trưng hình học và thông tin thuộc tính của các đối tượng địa lý ở mặt đất, lòng đất, mặt nước, lòng nước, đáy nước, khoảng không ở dạng tĩnh hoặc biến động theo thời gian và biểu thị bề mặt trái đất dưới dạng mô hình thu nhỏ bằng hệ thống ký hiệu theo các quy tắc toán học nhất định. Đo đạc bản đồ không giống như xây dựng cơ bản. Như vậy khi lập thiết kế kỹ thuật dự toán đo đạc có phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 21 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính như sau:

   1. Khi thực hiện đo đạc bản đồ địa chính phải lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý dự án, công trình trong lĩnh vực quản lý đất đai.

   Các thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc bản đồ địa chính phục vụ lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải nộp về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Quản lý đất đai) kèm theo Quyết định phê duyệt để kiểm tra việc thực hiện và theo dõi, giám sát.

   2. Phải lập báo cáo khảo sát trên cơ sở kết quả khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá các tư liệu, tài liệu có liên quan trước khi lập thiết kế kỹ thuật - dự toán.

   3. Khi lập thiết kế kỹ thuật - dự toán nếu áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật khác quy định tại Thông tư này thì phải báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận bằng văn bản mới được thi công.

   4. Thiết kế kỹ thuật - dự toán bao gồm các nội dung chính sau:

   4.1. Sự cần thiết phải đo đạc lập bản đồ địa chính;

   4.2. Cơ sở pháp lý;

   4.3. Mục tiêu, yêu cầu, phạm vi nhiệm vụ, khối lượng công việc;

   4.4. Đặc điểm tình hình tự nhiên, kinh tế, xã hội, hiện trạng sử dụng đất của địa phương nơi thực hiện dự án, công trình đo đạc lập bản đồ địa chính;

   4.5. Tình hình công tác đo đạc lập bản đồ địa chính của địa phương; hiện trạng và khả năng sử dụng tư liệu, tài liệu đo đạc, bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ địa giới hành chính, các tư liệu ảnh và các loại tài liệu, bản đồ khác;

   4.6. Thực trạng nguồn nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật, năng lực thực hiện dự án, công trình đo đạc bản đồ địa chính của các đơn vị thuộc cơ quan quản lý đất đai của địa phương;

   4.7. Thiết kế và giải pháp kỹ thuật;

   4.8. Tổ chức thực hiện;

   4.9. Dự toán kinh phí;

   4.10. Đánh giá tính khả thi và rủi ro thực hiện dự án, công trình.

   5. Trường hợp và trích đo địa chính thửa đất thì không phải lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhưng phải lập phương án thi công và được cơ quan quyết định, đầu tư phê duyệt.

   Trường hợp trích đo địa chính thửa đất để thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp đơn lẻ, thường xuyên hàng năm thì phải lập kế hoạch thực hiện hàng năm trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   Trường hợp trích đo địa chính thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất không sử dụng ngân sách nhà nước thì thực hiện theo hợp đồng dịch vụ, không phải lập phương án thi công.

   Nội dung chính của phương án thi công bao gồm:

   5.1. Căn cứ lập phương án;

   5.2. Tóm tắt mục tiêu, yêu cầu, phạm vi nhiệm vụ, khối lượng công việc;

   5.3. Tóm tắt giải pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện;

   5.4. Kinh phí thực hiện.

   Như vậy, theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT thì một trong những nội dung khi lập thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc bản đồ địa chính là phải lập báo cáo khảo sát trên cơ sở kết quả khảo sát, thu thập, phân tích đánh giá các tư liệu, tài liệu có liên quan trước khi lập thiết kế kỹ thuật - dựa toán; khi lập thiết kế kỹ thuật - dự toán nếu áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật khác nhau thì phải báo cáo với Bộ Tài nguyên môi trường và phải được Bộ Tài nguyên môi trường chấp thuận bằng văn bản mới được thi công.

   Như vậy, khi lập thiết kế kỹ thuật dự toán đo đạc phải lập báo cáo khảo sát theo quy định, không phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về lập thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc bản đồ địa chính. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 25/2014/TT-BTNMT để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn