Quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư công trình xây dựng về việc quản lý chất thải rắn xây dựng

Ngày hỏi:02/07/2017

Quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư công trình xây dựng về việc quản lý chất thải rắn xây dựng? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Văn Lộc, tôi đang đầu tư xây dựng công trình chung cư và có rắc rối về quản lý chất thải rắn xây dựng. Tôi cần tìm văn bản quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư công trình xây dựng về việc quản lý chất thải rắn xây dựng? Tôi mong nhận được sự hỗ trợ từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn! (loc_lee***@yahoo.com.vn)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của chủ đầu tư công trình xây dựng được quy định tại Điều 14 Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành như sau:

   1. Chủ đầu tư các công trình xây dựng (trừ các công trình quy định tại Khoản 2 Điều này) có trách nhiệm:

   a) Phê duyệt và gửi thông báo kế hoạch quản lý chất thải rắn xây dựng (CTRXD) theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư này đến Sở Xây dựng (hoặc cơ quan cấp phép xây dựng theo phân cấp về quản lý công trình) và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tối thiểu 07 (bảy) ngày trước ngày khởi công thi công xây dựng công trình. Báo cáo kết quả thực hiện quản lý CTRXD sau khi công trình hoàn thành;

   b) Tổ chức kiểm tra, giám sát kế hoạch thực hiện quản lý CTRXD đảm bảo môi trường xây dựng theo quy định;

   c) Đảm bảo chi phí cho việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD theo quy định;

   d) Các nghĩa vụ khác theo quy định.

   2. Chủ đầu tư các công trình nhà ở có trách nhiệm:

   a) Lập và gửi thông báo thực hiện quản lý CTRXD theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan cấp phép xây dựng (nếu công trình thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng) và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tối thiểu 07 (bảy) ngày trước khi khởi công xây dựng công trình;

   b) Chịu trách nhiệm về việc quản lý CTRXD tại công trình theo các quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành khác có liên quan;

   c) Trường hợp các hộ gia đình tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa có hệ thống thu gom, vận chuyển CTRXD, phải thực hiện quản lý CTRXD theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của chủ đầu tư công trình xây dựng về việc quản lý chất thải rắn xây dựng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 08/2017/TT-BXD.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quy định
  Trách nhiệm
  Chủ đầu tư
  Công trình xây dựng
  Chất thải rắn
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn