Quy định về vận hành chống lũ cho hạ du của bậc thang sông Đà từ ngày 26/6 - 19/7

Ngày hỏi:12/09/2019

Bậc thang sông Đà là chứa đựng các hồ chứa có dung tích rất lớn, và việc xả lũ là ảnh hưởng rất lớn đến hạ du. Cho hỏi nhà nước ta quy định như thế nào về xả lũ của các hồ chứa trên bậc thang Sông Đà? từ tháng 6 đến tháng 7.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 7 Quy trình kèm theo Quyết định 740/QĐ-TTg năm 2019 quy định vận hành chống lũ cho hạ du từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 trên bậc thang sông Đà như sau:

   - Khi dự báo mực nước tại Hà Nội trong 24 giờ tới vượt quá cao trình 11,5m, hồ Sơn La được sử dụng dung tích hồ đến cao trình 205m để cắt lũ, giữ mực nước tại Hà Nội không vượt quá cao trình 11,5m. Khi mực nước tại Hà Nội xuống dưới cao trình 11m, căn cứ bản tin dự báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, vận hành điều tiết để đưa dần mực nước hồ về cao trình mực nước quy định trong Bảng 1.

   - Hồ Hòa Bình không tham gia cắt lũ khi mực nước Hà Nội chưa vượt quá cao trình 11,5m.

   - Khi mực nước tại Hà Nội vượt cao trình 11,5m và dự báo còn tiếp tục lên, hồ Sơn La được sử dụng tiếp dung tích hồ đến cao trình 208m, hồ Hòa Bình được sử dụng dung tích hồ đến cao trình 108m để điều tiết lũ. Khi mực nước tại Hà Nội xuống dưới cao trình 11m, căn cứ bản tin dự báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, vận hành điều tiết để đưa dần mực nước các hồ về cao trình mực nước quy định trong Bảng 1.

   Bảng 1.

   Tên hồ

   Sơn La

   Hòa Bình

   Tuyên Quang

   Thác Bà

   Cao trình mực nước (m)

   200,0

   105,0

   105,2

   56,0

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn