Quy định về vận hành chống lũ cho hạ du của hồ Tuyên Quang từ 26/6 - 19/7

Ngày hỏi:12/09/2019

Cho tôi hỏi theo quy định hiện này thì hồ Tuyên Quang được vận hành chống lũ cho hạ du như thế nào từ ngày 26/6 - 19/7? Nhờ ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 7 Quy trình kèm theo Quyết định 740/QĐ-TTg năm 2019 quy định vận hành chống lũ cho hạ du từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 của hồ Tuyên Quang như sau:

   Khi dự báo mực nước sông Lô tại Thành phố Tuyên Quang trong 24 giờ tới vượt quá cao trình 26m và còn tiếp tục lên, được phép sử dụng dung tích hồ đến cao trình 113m để cắt lũ, giữ mực nước sông Lô tại Thành phố Tuyên Quang không vượt quá cao trình 27m. Khi mực nước tại Thành phố Tuyên Quang xuống dưới cao trình 26m, vận hành điều tiết để đưa dần mực nước hồ về cao trình mực nước quy định trong Bảng 1.

   Bảng 1.

   Tên hồ

   Sơn La

   Hòa Bình

   Tuyên Quang

   Thác Bà

   Cao trình mực nước (m)

   200,0

   105,0

   105,2

   56,0

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn