Quy định về việc huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở từ ngày 01/7/2014

Ngày hỏi:04/10/2018

Từ ngày 01/7/2014 thì Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013 có hiệu lực thi hành và có sửa đổi quy định về việc luyện, bồi dưỡng, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, điều động và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở. Vậy cho hỏi, quy định trên theo Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013 được quy định cụ thể như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Từ ngày 01/7/2014 thì pháp luật quy định lực lượng phòng cháy và chữa cháy là lực lượng nòng cốt trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy của toàn dân bao gồm:

   - Lực lượng dân phòng;

   - Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

   - Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

   - Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

   Các lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở không phải là các lực lượng có chuyên môn cụ thể về phòng cháy chữa cháy, do đó cần được tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về phòng cháy, chữa cháy thường xuyên.

   Việc huấn luyện, bồi dưỡng, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, điều động và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 nhưng đã được sửa đổi bởi Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 26 Điều 1 Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013 thì việc huấn luyện, bồi dưỡng, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, điều động và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được quy định cụ thể như sau:

   - Lực lượng dân phòng, phòng cháy và chữa cháy cơ sở, phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; chịu sự điều động của cấp có thẩm quyền để tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

   - Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở không chuyên trách được hưởng chế độ hỗ trợ thường xuyên.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn