Quy định về việc tổ chức lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy từ ngày 01/7/2014

Ngày hỏi:04/10/2018

Tôi được biết Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Vậy Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013 có sửa đổi quy định về việc tổ chức lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 hay không? Nếu có sửa đổi thì quy định cụ thể như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Từ ngày 01/7/2014 thì pháp luật quy định lực lượng phòng cháy và chữa cháy là lực lượng nòng cốt trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy của toàn dân bao gồm:

   - Lực lượng dân phòng;

   - Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

   - Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

   - Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

   Như vậy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy là một lực lượng nòng cốt trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy của toàn dân. Việc tổ chức lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy được thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 nhưng đã được sửa đổi tại Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 28 Điều 1 Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013 và Điều 47 Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 thì tổ chức lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy được quy định cụ thể như sau:

   - Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thuộc Công an nhân dân, là một bộ phận của lực lượng vũ trang, được tổ chức và quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương.

   - Nhà nước xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

   - Tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ quy định.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn