Quy trình tiếp nhận thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Ngày hỏi:17/01/2019

Xin chào, được biết Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa mới ban hành văn bản về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì quy trình tiếp nhận thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 7 Thông tư 32/2018/TT-BTNMT, có hiệu lực ngày 08/02/2019, quy định:

   Quy trình tiếp nhận thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường được giao nộp quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này được thực hiện theo các bước sau:

   1. Chuẩn bị tiếp nhận thông tin, dữ liệu được giao nộp

   - Xác định phương án, thời gian, địa điểm tiếp nhận;

   - Chuẩn bị kho, trang thiết bị bảo quản, lưu trữ;

   - Xác định kinh phí thực hiện theo quy định.

   2. Tiếp nhận, kiểm tra thông tin, dữ liệu giao nộp

   - Tiếp nhận thông tin, dữ liệu giao nộp;

   - Kiểm tra tính pháp lý, quy cách, khối lượng, chất lượng thông tin, dữ liệu.

   3. Xác nhận thông tin, dữ liệu được giao nộp

   - Cơ quan tiếp nhận lập giấy xác nhận giao nộp thông tin, dữ liệu trong trường hợp thông tin, dữ liệu đạt yêu cầu về khối lượng, chất lượng theo quy định;

   - Cơ quan tiếp nhận đề nghị bên giao nộp thông tin, dữ liệu có trách nhiệm hoàn chỉnh, bổ sung và giao nộp lại trong trường hợp nội dung thông tin, dữ liệu chưa bảo đảm khối lượng, chất lượng theo quy định.

   4. Lập thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và xây dựng danh mục thông tin, dữ liệu

   - Lập thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này;

   - Xây dựng danh mục thông tin, dữ liệu theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này.

   5. Hoàn thiện tiếp nhận thông tin, dữ liệu và đưa vào khai thác, sử dụng

   - Đưa thông tin, dữ liệu đã tiếp nhận vào lưu trữ, bảo quản và sử dụng;

   - Sử dụng thông tin mô tả và danh mục phục vụ nghiệp vụ quản lý, lưu trữ, công bố, tra cứu, cung cấp và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

   - Lập báo cáo, thống kê theo quy định.

   Trên đây là quy trình tiếp nhận thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn