Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản

Ngày hỏi:28/08/2018

Vui lòng giải đáp giúp tôi 2 vấn đề sau:

1/ Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có các quyền nào?

2/ Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có các nghĩa vụ nào?

Mong các bạn trong Ban biên tập giải đáp giúp. XIn cảm ơn rất nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 42 Luật Khoáng sản 2010 thì Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

   1/ Thứ nhất về quyền:

   - Sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đích thăm dò và khu vực thăm dò;

   - Tiến hành thăm dò theo Giấy phép thăm dò khoáng sản;

   - Chuyển ra ngoài khu vực thăm dò, kể cả ra nước ngoài các loại mẫu vật với khối lượng, chủng loại phù hợp với tính chất, yêu cầu phân tích, thử nghiệm theo đề án thăm dò đã được chấp thuận;

   - Được ưu tiên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại khu vực đã thăm dò theo quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Khoáng sản 2010;

   - Đề nghị gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản;

   - Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;

   - Khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   - Quyền khác theo quy định của pháp luật.

   2/ Thứ hai về nghĩa vụ

   - Nộp lệ phí cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

   - Thực hiện đúng Giấy phép thăm dò khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản đã được chấp thuận;

   - Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xem xét, chấp thuận trong trường hợp thay đổi phương pháp thăm dò hoặc thay đổi khối lượng thăm dò có chi phí lớn hơn 10% dự toán;

   - Bồi thường thiệt hại do hoạt động thăm dò gây ra;

   - Thông báo kế hoạch thăm dò cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thăm dò khoáng sản trước khi thực hiện;

   - Thu thập, lưu giữ thông tin về khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo các hoạt động khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

   - Thực hiện các công việc khi Giấy phép thăm dò khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 46 của Luật Khoáng sản 2010;

   - Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn