Quyền và trách nhiệm của cộng đồng trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày hỏi:14/04/2015
Quy định như thế nào về quyền và trách nhiệm của cộng đồng trong ứng phó với biến đổi khí hậu?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tư vấn như sau:

  • - Cộng đồng có quyền được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin về biến đổi khí hậu, trừ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước.

   - Cộng đồng có trách nhiệm tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

   - Cơ quan quản lý về biến đổi khí hậu có trách nhiệm cung cấp thông tin, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn