Rà soát, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ môi trường được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:06/10/2016

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ môi trường được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Mọi người đang ngày càng quan tâm hơn tới vấn đề môi trường. Trước tình hình đó tôi thấy nhà nước đã cố gắng đưa ra nhiều biện pháp nhằm quy hoạch, bảo vệ môi trường. Vậy ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ môi trường được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều đó? Tôi xin chân thành cám ơn tư vấn của Ban biên tập!

Thư Kỳ _09894***

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Rà soát, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 12 Luật bảo vệ môi trường 2014 như sau:

   - Quy hoạch bảo vệ môi trường phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Thời hạn rà soát định kỳ đối với quy hoạch bảo vệ môi trường là 05 năm kể từ ngày quy hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt.

   - Việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện khi có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia, của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được thực hiện theo quy định tại các điều 8, 9, 10 và 11 của Luật này và pháp luật có liên quan.

   Trên đây là quy định về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ môi trường. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật bảo vệ môi trường 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn