Ranh giới phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí được quy định ra sao?

Ngày hỏi:01/10/2021

Ranh giới phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí được quy định ra sao? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ranh giới phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí được quy định ra sao?
   (ảnh minh họa)
  • Ranh giới phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí được quy định tại Điều 6 Thông tư 24/2020/TT-BCT, cụ thể như sau:

   - Ranh giới phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí được xác định đối với từng thân chứa dầu khí theo nguyên tắc ngoại suy phù hợp với điều kiện địa chất cụ thể theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

   - Việc xác định ranh giới phân cấp và phân bố của các thân chứa dầu khí được xác định trên cơ sở các tài liệu và căn cứ cụ thể. Trường hợp áp dụng các phương pháp tương tự, Người điều hành phải có các số liệu có nguồn gốc và lý giải khả năng sử dụng các số liệu đó cho mỏ hoặc thân chứa cần tính toán để khẳng định sự đúng đắn của việc lựa chọn phương pháp và các thông số tính toán.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn