Rừng đang tranh chấp có được cho thuê không?

Ngày hỏi:14/11/2020

Theo quy định pháp luật về lâm nghiệp thì đối với rừng đang bị tranh chấp thì có được cho thuê hay không? Mong tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 14 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định như sau:

   1. Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất; diện tích rừng hiện có tại địa phương.

   2. Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê duyệt.

   3. Không giao, cho thuê diện tích rừng đang có tranh chấp.

   Như vậy, theo quy định trên có thể thấy đối với rừng đang có tranh chấp thì không được giao hay cho thuê.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn