Sai số dự báo khí tượng thủy văn là gì?

Ngày hỏi:25/08/2018

Tôi đang là một dự báo viên tại một trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng, tôi đang có thắc mắc muốn nhờ mọi người trả lời giúp tôi. Cụ thể, cho tôi hỏi: Sai số dự báo khí tượng thủy văn là gì? Có văn bản nào nói về vấn đề này hay không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 5 Điều 3 Thông tư 40/2016/TT-BTNMT quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thì vấn đề này được quy định như sau:

   Sai số dự báo là khoảng chênh lệch giữa dự báo và thực đo của các hiện tượng, yếu tố khí tượng thủy văn tại thời điểm dự báo, bao gồm sai số về giá trị, thời gian, không gian và khả năng xuất hiện các hiện tượng.

   Trên đây là nội dung trả lời về khái niệm sai số dự báo khí tượng thủy văn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 40/2016/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn