Số liệu đầu vào trung hạn khi đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn

Ngày hỏi:23/02/2019

Tìm hiểu quy định về việc đánh giá an ninh hệ thống điện . Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi: Số liệu đầu vào trung hạn khi đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Số liệu đầu vào trung hạn khi đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn quy định tại Điều 13 Quyết định 17/QĐ-ĐTĐL năm 2014 về Quy trình thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn và ngắn hạn do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành, cụ thể như sau:

   - Dự báo nhu cầu phụ tải điện các tháng tới.

   - Kế hoạch phát triển nguồn điện các tháng tới.

   - Kế hoạch phát triển lưới điện các tháng tới (xây mới và cải tạo).

   - Suất sự cố của các tổ máy phát điện và lưới điện truyền tải.

   - Dự kiến thủy văn các tháng tới.

   - Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và nhà máy điện các tháng tới.

   - Kế hoạch xuất, nhập khẩu điện các tháng tới.

   - Các yêu cầu về dịch vụ phụ trợ của hệ thống điện.

   - Các thông số, ràng buộc về lưới điện truyền tải.

   - Các thông số, ràng buộc về nhiên liệu sơ cấp cho các nhà máy nhiệt điện.

   - Các ràng buộc về thủy văn hồ chứa thủy điện (chống lũ, tưới tiêu, giao thông thủy, dòng chảy tối thiểu…).

   12. Các thông số, ràng buộc về hợp đồng mua bán điện.

   - Các thông số kỹ thuật của nhà máy điện.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hệ thống điện
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn