Sự tham gia của nhà khoa học Việt Nam trong hoạt động nghiên cứu khoa học của cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam

Ngày hỏi:03/10/2016

Sự tham gia của nhà khoa học Việt Nam trong hoạt động nghiên cứu khoa học của cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Bạn tôi ở nước ngoài được cấp phép nghiên cứu khoa học tại vùng biển Việt Nam. Nhưng tôi nghe nói việc nghiên cứu có sự tham gia của nhà khoa học Việt Nam. Cụ thể quy định về sự tham gia của nhà khoa học Việt Nam trong hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều đó? Mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin cám ơn!

Trần Đình Quân (quandinh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sự tham gia của nhà khoa học Việt Nam trong hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam được quy định tại Điều 5 Nghị định 41/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam như sau:

   1. Nhà khoa học Việt Nam được cử tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 20 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải có năng lực, trình độ chuyên môn hoặc lĩnh vực công tác phù hợp với nội dung nghiên cứu.

   2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cử các nhà khoa học Việt Nam thuộc cơ quan mình tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong vùng biển Việt Nam theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   3. Nhà khoa học Việt Nam tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam có trách nhiệm sau đây:

   a) Tham gia các hoạt động nghiên cứu và chủ động thu thập các thông tin, dữ liệu khoa học trong hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam;

   b) Giám sát, kịp thời báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân nước ngoài không tuân thủ nội dung quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học hoặc vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

   c) Báo cáo quá trình tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học đến Bộ Tài nguyên và Môi trường và cơ quan cử mình tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học về quá trình nghiên cứu, các hoạt động nghiên cứu, thông tin, dữ liệu khoa học của hoạt động nghiên cứu đã thu thập được chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động nghiên cứu khoa học.

   Trên đây là quy định về sự tham gia của nhà khoa học Việt Nam trong hoạt động nghiên cứu khoa học của cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 41/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn