Tài liệu huấn luyện và diễn tập ứng cứu khẩn cấp, kế hoạch khôi phục hoạt động sau sự cố, tai nạn trong hoạt đồng dầu khí

Ngày hỏi:19/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định tài liệu và nội dung về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí. Anh chị cho tôi hỏi tài liệu huấn luyện và diễn tập ứng cứu khẩn cấp, kế hoạch khôi phục hoạt động sau sự cố, tai nạn trong quản lý an toàn hoạt động dầu khí được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 25 và Điều 26 Thông tư 40/2018/TT-BCT quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí:

   Huấn luyện và diễn tập ứng cứu khẩn cấp:

   1. Huấn luyện

   - Các quy định chung về huấn luyện lý thuyết và thực hành ứng cứu khẩn cấp.

   - Nội dung huấn luyện ứng cứu khẩn cấp cho từng nhóm nhân viên, nhóm công việc.

   - Kế hoạch, chương trình huấn luyện.

   2. Diễn tập

   - Các hình thức diễn tập: Bàn giấy và thực tế.

   - Kế hoạch diễn tập.

   3. Diễn tập bàn giấy phải được tổ chức trước khi thực hiện hoạt động dầu khí.

   4. Kế hoạch diễn tập phải mô tả rõ loại tình huống, nội dung diễn tập, tần suất, đối tượng tham gia, thời gian và địa điểm dự kiến, các cơ quan bên ngoài tham gia.

   Kế hoạch khôi phục hoạt động sau sự cố, tai nạn:

   Kế hoạch khôi phục hoạt động của công trình bao gồm công tác điều tra, đánh giá nguyên nhân, hậu quả để tái lập và nâng cao mức an toàn của công trình.

   Yêu cầu các nội dung chính:

   1. Quy trình điều tra, đánh giá nguyên nhân, hậu quả của tai nạn, sự cố

   2. Kế hoạch nâng cấp các biện pháp phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp và nâng cao mức an toàn của công trình.

   Trên đây là quy định tài liệu huấn luyện và diễn tập ứng cứu khẩn cấp, kế hoạch khôi phục hoạt động sau sự cố, tai nạn trong hoạt đồng dầu khí.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn