Tài liệu nào phải đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước?

Ngày hỏi:05/05/2020

Cho tôi hỏi thep quy định mới thì việc các loại tài liệu nào phải đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước? Mong nhận được hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 4 Thông tư 01/2020/TT-BTNMT (Có hiệu lực từ 15/06/2020) quy định các tài liệu phải đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước, cụ thể như sau:

   => Tài liệu được đánh giá bao gồm tài liệu bản giấy (các loại sổ, các báo cáo, bảng biểu ghi kết quả số liệu thống kê tính toán, giản đồ, biểu đồ) và tài liệu dạng file số liệu, cụ thể:

   1. Tài liệu hải văn:

   - Tài liệu quan trắc thủ công: sổ quan trắc, giản đồ tự ghi mực nước và các báo cáo;

   - Tài liệu quan trắc tự động: các báo cáo, file số liệu.

   2. Tài liệu khí tượng nông nghiệp và bức xạ:

   - Tài liệu quan trắc thủ công: sổ quan trắc, các báo cáo, biểu quan trắc;

   - Tài liệu quan trắc tự động: biểu kết quả quan trắc tự động, file số liệu và các báo cáo.

   3. Tài liệu môi trường không khí và nước:

   - Tài liệu nước mưa, bụi lắng, bụi tổng số, nước sông, nước hồ, nước biển, quan trắc mặn: biểu ghi kết quả quan trắc, biểu ghi kết quả phân tích tại phòng thí nghiệm và các báo cáo;

   - Tài liệu quan trắc tự động môi trường không khí và giám sát khí hậu: biểu kết quả quan trắc tự động, file số liệu và các báo cáo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn