Tạm dừng và kết thúc hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc được quy định ra sao?

Ngày hỏi:11/09/2019

Khi có căn cứ đủ điều kiện để tạm dứng và kết thúc hoạt động ứng phó sự cố hóa học thì việc tạm dừng và kết thúc hoạt động đó được thực hiện như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tạm dừng và kết thúc hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc được quy định tại Điều 21 Quyết định 26/2016/QĐ-TTg Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể như sau:

   Điều 21. Tạm dừng và kết thúc hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc

   Cơ quan chủ trì ứng phó sự cố hóa chất độc có trách nhiệm:

   - Quyết định tạm dừng hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc khi xuất hiện tình huống gây mất an toàn, có nguy cơ xảy ra tiếp các tai nạn, sự cố nghiêm trọng hoặc việc ứng phó không đem lại hiệu quả.

   - Quyết định tiến hành giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của sự cố hóa chất độc để tiếp tục triển khai khi điều kiện cho phép.

   - Quyết định tiếp tục triển khai các hoạt động ứng phó khi đã loại bỏ được tình huống gây mất an toàn hoặc khi thấy hoạt động ứng phó tiếp tục đem lại hiệu quả.

   - Quyết định kết thúc các hoạt động ứng phó khi hóa chất độc đã được làm sạch.

   - Căn cứ từng tình huống cụ thể để quyết định việc tạm dừng, tiếp tục triển khai, kết thúc hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc tại một, nhiều khu vực hay toàn bộ chiến dịch ứng phó.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn