Tất cả hóa chất phải được lập phiếu an toàn hóa chất đúng không?

Ngày hỏi:09/09/2020

Cho hỏi tất cả các loại hóa chất khi doanh nghiệp sản xuất đều phải được lập phiếu an toàn hóa chất có đúng không? Có điều luật nào quy định cụ thể về vấn đề này không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 29 Luật Hóa chất 2007 có quy định về phiếu an toàn hóa chất như sau:

   - Hoá chất nguy hiểm bao gồm chất nguy hiểm, hỗn hợp chất có hàm lượng chất nguy hiểm trên mức quy định. Hoá chất nguy hiểm phải được lập phiếu an toàn hóa chất.

   - Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất nguy hiểm trước khi đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường phải lập phiếu an toàn hóa chất.

   Khoản 4 Điều 4 Luật Hóa chất 2007 có giải thích: Hóa chất nguy hiểm là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây theo nguyên tắc phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất:

   - Dễ nổ;

   - Ôxy hóa mạnh;

   - Ăn mòn mạnh;

   - Dễ cháy;

   - Độc cấp tính;

   - Độc mãn tính;

   - Gây kích ứng với con người;

   - Gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư;

   - Gây biến đổi gen;

   - Độc đối với sinh sản;

   - Tích luỹ sinh học;

   - Ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ;

   - Độc hại đến môi trường.

   Như vậy không phải tất cả các loại hóa chất đều phải lập phiếu an toàn hóa chất. Chỉ những hóa chất nguy hiểm có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm nêu trên mới phải lập phiếu an toàn hóa chất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn